درباره ما

از پس سال ها تجربه و کسب دانش و تخصص در حوزه فینتک و بازارهای مالی, اهداف و چشم اندازها و ایده های نوآورانه ای برایمان شکل گرفته بود که تصمیم گرفتیم آن ها را در قالب یک شرکت نوآورانه توسعه فناوری به کار بگیریم. خلق بسترهای نوین و کاربردی در اکوسیستم فینتک هدف ما شد برای آغاز راه ناهموار اما هیجان انگیز زانیس.در سال 1399 اولین قدم های زانیس را با چشم اندازه ساده سازی فرایندهای فینتک و بازارهای مالی قابل دسترس برای همه, برداشتیم. حامیان زانیس افرادی با پیشینه تجربه پانزده ساله در بازار سرمایه هستند و با تکیه بر دانش فنی عمیق هسته اصلی تیم در مسیر رشد پیش رفتیم . با اشتراک دانش و تجربه , تیم های خود سازمانده (Organized-Self) و خودمختار (Autonomous) در دل زانیس شکل گرفتند و با یادگیری مداوم و توسعه فردی و تیمی به سمت تشکیل یک فرهنگ کاری ممتاز حرکت کردیم

قابلیت‌ها و جذابیت‌ها

بیمه تکمیلی

پاداش عملکردی

نزدیکی به وسایل حمل و نقل

صبحانه

دورکاری

برنامه‌های آموزشی

جشن‌های تولد